Telefon: +90 312 219 46 42

Faks: +90 312 219 43 04

E-posta: info@medoc.com.tr

Entegre Ticaret & Sanayi Odası Otomasyon Sistemi

MedocE-Oda T.O.B.B.’ne bağlı odalarda yürütülen ticaret sicil, oda işlemleri, muhasebe, iletişim, evrak, arşiv hizmetleri gibi pek çok faaliyeti otomasyona geçirerek odanın yapısal olarak güçlenmesini üyesi olan ticari işletmelere daha çağdaş hizmetler sunmasına olanak sağlayan bir yazılım ve donanım platformudur.

Özellikler

Standart Modüller

Ticaret sicil, oda sicil ve muhasebe departmanında yürütülen faaliyetler ile hizmetleri otomatik hale getirerek iş yükünü hafifletir ve oda üyesi firmalara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesini sağlar.

Stok / Demirbaş Uygulaması

Odada sarf malzeme ve demirbaş olarak kaydedilecek araç-gereç ve cihazların kayıtlarının tutulduğu, zimmet işlemleri takibinin yapıldığı ve barkod entegrasyonu sayesinde demirbaşların sorunsuzca takip edilebildiği uygulamadır.

Personel / Bordro Uygulaması

Personel / Sicil servisinde yürütülen bordro, sicil, devamsızlık / izin takibi, atama, görevlendirme gibi çeşitli faaliyetlerin otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirildiği uygulamadır.

Arşiv Uygulaması

MedocE-Oda sicil arşiv uygulaması, fiziksel arşivde bulunan sicil dosyalarını dijital ortama aktararak saklar ve fiziksel arşiv sistemine olan ihtiyacı azaltarak; hem üyelere daha hızlı hizmet verilmesini sağlar hem de işgücü, zaman ve kâğıt / kırtasiye gibi birtakım sarf malzemeden tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca MedocE-Oda arşiv uygulaması ile tüm belgelere birçok noktadan zaman ve mekândan bağımsız olarak, kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

İletişim Modülü

İletişim modülü odanın üyeleriyle ve ilgili çıkar gruplarıyla daha etkili ve hızlı iletişim kurmasına olanak sağlayan SMS ve E-posta işlemlerini destekleyen bir mimariye sahiptir. İletişim modülü MedocE-Oda’ın diğer modülleriyle entegre çalışmaktadır. Borçlu üyelere otomatik olarak borçları bildirilebilmekte, firma yetkililerinin yetki süresi dolmadan önce otomatik olarak SMS ve e-posta yoluyla uyarılabilmektedir.

Üye Portal Modülü

MedocE-Oda üye portal modülü oda üyelerinin web üzerinden birçok hizmete ulaşmalarına imkân tanımaktadır. Üyeler standart modüllere oda sicil numaraları, yetkili T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bağlanıp, buradan üyeler temel bilgilerini güncelleyebilir, borç sorgulaması ve kredi kartı aracılığıyla borç ödemesi yapabilirler.

Bunların yanında üyeler resmi işlemler için odadan temin edecekleri belgelerin siparişini üye portal modülü aracılığıyla gerçekleştirebilirler.